top of page

Překračujeme hranice - Společně nejen za stolem

S potěšením oznamujeme, že se našemu oddílu stolního tenisu podařilo zapojit do velice zajímavého projektu s názvem Společně nejen za stolem. Tento projekt je součástí programu Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj, který se nazývá Překračujeme hranice/Przekracamy granice 2014 - 2020. Jak už z názvu vypovídá, jedná se o projekt, který budeme společně realizovat s Polskou protistranou. Našim partnerským klubem, bez kterého by nebylo možno tento projekt zrealizovat, se stal polský sportovní klub Borucin (Klub sportowy "Naprzód" Borucin). První fází tohoto projektu bude pochod z polského Borucina do Darkovic.

Projekt je realizován z Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Název projektu: Společně nejen za stolem / Razem nie tylko przy stole

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003205

Harmonogram realizace projektu : 1.6.2022 – 31.10.2022

Hlavní cíl projektu:

 

Projekt „Společné nejen za stolem“ je zaměřen privátně na Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit

v příhraničním regionu

 

Klíčové aktivity:

KA č. 1 – Společná realizace projektu (1.6.2022 – 31.10.2022)

KA č. 2 – Putování z Borucina do Darkovic, CZ a PL (6/2022)

KA č. 3 – Společné soustředění (9/2022)

KA č. 4 – Společné turnaje ve stolním tenisu (1.6.2022 – 31.10.2022)

Název vedoucího partnera a partnerů projektu:

 

Vedoucí partner: Klub stolního tenisu Darkovice, z.s

Partneři projektu: Klub sportowy "Naprzód" Borucin

Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU:

Celková hodnota projektu: 17 701,35 Euro

Hodnota spolufinancování z EFRR: 15 046,13 Euro

bottom of page